Indehavere af GA arkitekter Claus Gade og Susanne Andersen har gennem årene løst mange forskellige opgaver indenfor næsten alle segmenter. Både Claus og Susanne har haft selvstændig virksomhed i adskillige år, og senest arbejdet sammen som partnere i Nova5.

Afhængigt af opgavens størrelse inddrager vi samarbejdspartnere i vores team.

 

Vi har faste samarbejder med

  • Mindre ingeniørfirmaer
  • Byggeleder/konstruktør
  • Anden arkitektvirksomhed

Claus Gade

 
 
Claus Gade har erfaring med en bred vifte af opgavetyper indenfor arkitektfaget – fra større planlægningsopgaver over kulturbyggeri til boligbyggeri. 
 
Claus har haft ansvar for den kreative ledelse, projektledelse og projekteringsledelse på en række større projekter. 
 
Claus anser samarbejde og dialog med alle parter i byggeprocessen som den vigtigste drivkraft, helt fra skitsering over projektering til udførsel. Som sagsarkitekt og projektleder lægger Claus vægt på åbenhed og ”den gode dialog” - et tillidsfuldt samarbejde hvor der bliver taget hånd om problemerne, er kendetegnende for Claus arbejdsform og garant for et succesfuldt projektforløb

 

Claus Gade CV

Susanne Andersen

 

Som partner, projektleder og sagsarkitekt har Susanne Andersen haft det arkitektoniske ansvar for en række markante projekter inden for såvel offentligt som privat byggeri. Susanne behersker alle facetter af kunde- og brugerinddragelse i den kreative proces og anvender den indhentede viden som en bærende faktor i udviklingen af projekternes arkitektur. 

Susanne har løst opgaver, som spænder fra mindre bygningsopgaver til store planlægningsarbejder, hvilket har givet hende stor erfaring i alle faser af skitserings- og projekteringsforløbet samt budgetlægning, kontraktforhold mv. og gør hende til en garant for, at helheden i projekterne fastholdes. Susanne arbejder struktureret og analytisk, og lægger stor vægt på et åbent samarbejdsklima med kunder, brugere, øvrige rådgivere og kolleger i en åben struktur, som kan sikre projektets gennemførelse og kvalitet.

I de senere år har Susanne løst mange projekter inden for undervisningssektoren, hvor det  læringsfaglige fokus og brugerinddragelsen har været centrale omdrejningspunkter for arkitekturen.

Susanne er vant til at løse komplicerede og sammensatte opgaver i samarbejde med mange faggrupper. Dette har styrket hendes evne til at kunne stille spørgsmål og udforske, til at kunne overskue komplekse sammenhænge og har givet hende mange konkrete kompetencer inden for det tværfaglige, innovative samarbejde.

 
 
 
 

Susanne Andersen CV