Projekter GA arkitekter

Bygherrerådgivning, helhedsplaner og volumenstudier

Skoler og institutioner ændrer sig i takt med befolkningstilvækst, skolereformer mv. og der er behov for at nytænke for eksempel i form af pædagogisk opgradering eller helhedsrenovering. GA arkitekter udfører som bygherrerådgiver i øjeblikket volumenstudier for Byggeri København. Viste eksempel er fra andet projekt. 

Se mere

Fuglebæksvej

Nyt sommerhus i Ellinge Lyng

 

Se mere

Enghave Plads Skole

Enghave Plads Skole fik nyindrettet hele tagetagen til faglokaler. Det store midterlokale er opdelt af en lav kerne som giver fine gennemlyste lokaler. Der er lagt vægt på at lokalerne også skal kunne bruges til andet, så det teknisk udstyr er såvidt muligt ikke placeret i bordplader. 

Se mere

Prisbelønnet carport v. Vejlesø

Poetisk carport ved Vejlesø i Holte er udført for privat bygherre. Carporten blev tildelt Rudersdals Kommunes arkitekturpris/ hædrende omtale. 

Se mere

Tullstorp

Bebyggelsesplan Landskrona

Se mere

Skoler

Kerneområde for GA arkitekter.

Se mere

Præmieret villa i Rungsted

Se mere

Gilleleje

Tilbygning til privat bolig i Gilleleje direkte ud til klitter. Mellembygningen er helt åben mod udsigt og dagslyset falder ned gennem siden af taget som svæver mellem de to eksisterende fløje. 

Se mere

Almene boliger

Almene boliger er et af GA arkitekters kerneområder.

Nivå enfamiliehus

Bolig i Nivå er udført for en privat bygherre med to børn. Ønsket om børne- og forældreafdeling har genereret idéen til det højloftede midterrum med køkken-al-rum og stue. De skrå tage er beklædt med solceller. 

Se mere

Sommerhus i Grerup

Se mere

Økonomi og styring

Vigtige parametre i ethvert byggeri, fra skitser til indflytningsklart byggeri.

Se mere

Sommerhus på Samsø

Se mere

Sommerhus i kandestæderne

Se mere

Brugerinddragelse - Aktørinddragelse

Tegnestuen har stor erfaring med brugerinddragelse, især i skole- og boligprojekter.

Se mere

Villa Hagens Allé

Se mere

Konkurrencer og skitser

Både Claus Gade og Susanne Andersen har lavet mange konkurrencer.

Se mere

Ordrup Næs

Se mere