Hvordan får man to etager i et halvandenplans hus?

Havudsigt stod højest på bygherrens ønskeseddel. Området som huset ligger i er en ny udstykning nord for Ballen havn, og der er indtil nu kun opført få sommerhuse. Men man kan forudse at hvis muligheden for havkig’ skal bevares, skal man op på fra første sal.

I lokalplanen er den maksimale bygningshøjde angivet som halvanden etage. Lokalplanen siger imidlertid ikke noget om hvordan tagprofilet skal se ud. Ved at vende tagprofilet på den lange led over husets centrale fællesrum får man mulighed for at indskyde et dæk over køkkenet hvor der er fuld ståhøjde - i princippet to fulde etager. Det store ovenlys som markerer sig i bygningens profil giver lys til det indskudte dæk og til køkkenet på stueplan.

Huset er i grundplan udformet som et T med en lav værelses/bad fløj mod nord og fællesrummet vinkelret herpå pegende mod syd. Derved får man to terrasser henholdsvis på østsiden hvor der er formiddags sol og læ for vestenvinden og en mere privat terrasse vest for det store fællesrum.