Kandestæderne 25 km syd for Skagen er et sommerhusområde hvor bebyggelsen er kendetegnet ved at være diskret indpasset i det særegne naturområde. Fra grunden er der over åbne marker direkte udsyn til Råbjerg Mile. Lokalplanen for området sikrer at ny bebyggelse underlægger sig helheden og fastlægge således tagformer og bygningens orientering i forhold til verdenshjørnerne.

Den markante tagflade med dens tyngde fiksere huset i landskabet, og er med sin enkle detaljering styrende for bygningsudtrykket.

Huset er indrettet med et langt gennemgående rum mod syd som fungerer som indgang, køkken og adgang til værelser og toilet. Stuen er placeret midt i huset og spænder igennem i hele husets bredde. Tagkonstruktionen er udført med saksespær hvilket giver mulighed for at hvælve loftet over stuen.