Bygherren har erhvervet et nedlagt gartneri som er placeret i naturskønne omgivelser nord for Kirke Værløse. Selve grunden har nærmest parkagtig karakter med gamle træbeplantninger, egen sø og kig til det åbne landskab bag det anlagte stendige.

Udover de tolængede staldbygninger er der på grunden to store drivhuse hvoraf det ene skal bevares.

Ideen er at placere en langstrakt beboelsesbygning mod syd med udsyn til haven. Sammen med de eksisterende staldbygninger danner tilbygningen en trelænget ankomstplads. Samtidigt dannes et langstrakt haverum mellem staldbygningerne og det drivhus som skal bevares. Fra den nye bygning får man på den måde maksimalt kontakt med haven, forpladsen og indkig i det nordvendte haverum der opstår mellem stalden og drivhuset. Det er også tanken at man fra den nye bygning skal have adgang til drivhuset hvor det er rart at opholde sig i det tidlige forår.