Brugerinddragelse og aktørinvolvering

Gennem mange projekter inden for undervisningssektoren, hvor det  læringsfaglige fokus og brugerinddragelsen har været centrale omdrejningspunkter for arkitekturen har både Susanne og Claus opnået stor erfaring med brugerinddragelse.

Afhængigt af opgavens størrelse indbærerer en brugerproces en kortere eller længere række af møder, workshops mv. som  hjælper de indvolverede aktører til at få klarlagt ønsker og krav i forhold til fysiske rammer, økonomi, tid, myndighedsforhold mv. Hvis der foreligger et fastlagt budget og tidsplanforløb drøftes om ønskerne er så vigtige at de udmynter sig i krav, eller om nogle rum måske kan undværes eller flekse med andre. 

Selv helt små projekter kan have stor gavn af en brugerproces, da udfaldet af denne betyder meget for om brugerne tager ejerskab til opgaven.

Aktørinvolvering, hvor et bredt spekter af aktører såsom skoleforvaltning, økonomi- og planudvalg, stadsarkitekt og bygherre deltager, kan bane vejen for gode beslutninger før det vedtages om et projekt kan og skal realiseres.

 

Brugerinddragelse - projekteksempler

Volumenstudier for Byggeri København (GA arkitekter). Ny 4-sporet skole (2017-18). Aktører bl.a.: Økonomiforvaltningen, TEO, BUF, TMF.

 

VUC Næstved (NOVA5/CUBO) Nybygning, 5.200 m² (2016-). Aktørere: Bygherre, CC Contractor og brugere.

 

Krogårdskolen (NOVA5) Greve, Til- og ombygning 1.200 m² (2015-2017). Aktørere bl.a.: Bygherre Greve Kommune, skolens personale og skolebestyrelse.

 

Lergravsparkens skole, København (Arkitema) Til- og  ombygning 4.800 m² (2013-2016). Aktører b.a.: KEjD, BUF, skolens personale og skolebestyrelse.

 

Forundersøgelser/bygherrerådgivning (Arkitema) på Amager Fælled, Husum og Bellahøj skole, udvidelse med 1 spor, og Fremtidens Fritidshjem (2013-2015). Aktørere: ByK og BUF.

 

RUC bygning 21, Roskilde (Arkitema), internationalt bachelorhus, skitseprojekt, 1.200 m²  (2013-14). RUCs ledelse, lektorer og studerende.

 

Forundersøgelser/bygherrerådgivning, Kirsebærhaven, Brønshøj, Lergravsparken skole, 2012.

 

Ålholmskolen, Hillerød (Arkitema) Helhedsplan, 3.020 m²  (2013).

 

Vibeengskolen, Haslev, ny bæredygtig 3-sporet lavenergi-skole, Energiklasse 1, 7.200 m² (2010-1013). Aktører: Kommune, Forvaltning, Skoleledelse og personale.

 

Nordstjerneskolen (CREO) Ny 4-sporet skole/svømmehal i Helsinge, 11.000 m²(  2010-14) OPP projekter. Aktører: Kommune, Skoleledelse, personale, Pihl/Kemp & Lauridsen.

 

Renovering af Enghave Plads Skole, projektleder og aktørinvolvering, 1.500 m² (2005). Aktører: KEjD, BUF, Skoleledelse og personale.

 

Utterslev Skole, København NV, sagsarkitekt og projekteringsledelse, 9.000 m² (2000-2003). Aktører: KEjD, BUF og brugergruppe.