Enghave Plads Skole fik nyindrettet hele tagetagen til faglokaler. Det store midterlokale er opdelt af en kerne med lærerlaboratorie og depot, og store glaspartier i forbindelse med kernen giver fine gennemlyste områder til hjemkundskab, fysik, kemi og natur/teknik. Der er lagt vægt på at lokalerne også skal kunne bruges til andet, så punktudsug og andet teknisk udstyr er såvidt muligt ikke placeret i bordplader. Projektet er udført i samarbejde med Cecilia Nilsson.