Skoler og institutioner ændrer sig i takt med befolkningstilvækst, skolereformer mv. og der er behov for at nytænke for eksempel i form af pædagogisk opgradering eller helhedsrenovering. GA arkitekter udfører i øjeblikket volumenstudier for Byggeri København. Viste eksempler er fra tidligere undersøgelser. Undersøgelserne danner typisk grundlag for videre politisk stillingtagen og endelig budgetlægning.

En helhedsplan eller forundersøgelse af en eksisterende skole indeholder både overordnet analyse af alle skolens lokaler og evt. også skitser til mulige fremtidsscenarier (som her nedenfor). 

Gennemgangen af skolens lokaler viser ikke så sjældent at der gemmer sig kvadratmeter der kan tages i anvendelse til én eller til flere samtidige funktioner. For eksempel kan pædagogisk læringsenter indrettes så det indgår helt eller delvist i fællesområderne eller et personalerum kan indbyder til lærerforberedelse for dem der ikke foretrækker total ro.

En forundersøgelse kan typisk indeholde:

  • Definition af opgaven.
  • Overordnet gennemgang af eksisterende forhold.
  • Plantegninger af eksisterende skole hvor man kan se tydeligt hvad der er basislokaler, faglokaler, administration mv.
  • Beskrivelse af eksisterende nærområde, planforhold, lokaler, tilstand (ikke tilstandsrapport), evt. tekniske forhold (opvarmningsform, dim. på stikledning el mv.), kapacitet og organisation, elevgrundlag, evt. genhusningsmuligheder.
  • 1-3 scenarier af fremtidsmuligheder i form af plantegninger i samme målestok som eksisterende forhold så det nemt kan sammenlignes (typisk 1:500).
  • Beskrivelse af scenarier samt evt. m2-økonomi på scenarier.
  • Evt. diagrammatiske rumlige skitser af scenarier.
  • Der kan evt. udføres overordnet miljøundersøgelse hvis det ikke allerede er gjort.