Et af GA arkitekters kerneområder er skoler, herunder bygherrerådgivning. 

Skoler og institutioner ændrer sig i takt med befolkningstilvækst, skolereformer mv. og der er behov for at nytænke for eksempel i form af pædagogisk opgradering eller helhedsrenovering. GA arkitekter udfører i øjeblikket volumenstudier for Byggeri København.

Som projektleder og sagsarkitekt har både Claus Gade og Susanne Andersen gennem de sidste mange år haft det arkitektoniske ansvar for en række markante projekter inden for undervisningssektoren, hvor det  læringsfaglige fokus og brugerinddragelsen har været centrale omdrejningspunkter for arkitekturen.

Nedenfor et udvalg af disse projekter. Se i øvrigt CV'er

gruppearbejde, niche, læring

Krogårdskolen

Eksempel på åbent læringsområde hvor elever kan sidde og arbejde i grupper i små 4-mands kupéer eller på bænke langs facaden. Området benyttes af både små og store elever og er en del af den nye bygning ved hovedindgangen.

Krogårdskolen, ny bygning, hovedindgang

ny bygning ved hovedindgangen

Den oprindelige skole er tegnet af arkitekt Ole Park i 70'erne og den nye bygning i to etager lægger sig naturligt ind i formsproget.

Volumenstudier, for Københavns Kommune. Ny firesporet skole (2017-18).

 

VUC Næstved (NOVA5/CUBO) designansvarlig partner og sagsarkitekt. Nybygning, 5.200 m² (2016-) budget ca. 90 mio. kr. 

 

Krogårdskolen (NOVA5) Greve, designansvarlig partner og projekteringsleder. Til- og ombygning 1.200 m² (2015-2017). 

 

Lergravsparkens skole (Arkitema) København (Arkitema) Projektleder og sagsarkitekt, aktørinvolvering, til- og  ombygning samt helhedsrenovering, 4.800 m² (2013-) budget ca. 100 mio. kr. 

 

Forundersøgelser/bygherrerådgivning København (Arkitema)  projektleder/sagsarkitekt, Amager Fælled, Husum og Bellahøj skole, udvidelse med 1 spor, og Fremtidens Fritidshjem (2013-2015).

 

RUC bygning 21, Roskilde (Arkitema) internationalt bachelorhus, Aktørinvolvering, skitseprojekt,   1.200 m²  (2013-14). 

 

Forundersøgelser/bygherrerådgivning (Arkitema)  Kirsebærhaven, Brønshøj, Lergravsparken skole, 2012.

 

Ålholmskolen, Hillerød (Arkitema) projektleder, bygherrerådgiver og skitserende, helhedsplan, 3.020 m²  (2013).

 

Vibeengskolen, Haslev (Arkitema) Projektleder og sagsarkitekt, aktørinvolvering, ny bæredygtig 3-sporet lavenergi-skole, som opføres i Energiklasse 1, 7.200 m² (2010-1013) budget ca. 140 mio. kr.

 

Nordstjerneskolen (CREO) Ny 4-sporet skole/svømmehal i Helsinge, 11.000 m²(  2010-14) OPP projekter. Aktører: Kommune, Skoleledelse, personale, Pihl/Kemp & Lauridsen.

Projekt til udvidelse af Kastanievej Efterskole, Frederiksberg, 500 m² (2009).

 

Faglokaler Hellig Kors Skole, Voldparken Skole og Grundtvig Skole, Projektleder og aktørinvolvering, 600 m² (2006) budget ca. 7 mio. kr.

 

Renovering af Enghave Plads Skole, projektleder og aktørinvolvering, 1.500 m² (2005) budget ca. 8 mio. kr.

 

Utterslev Skole (KHR) København NV, sagsarkitekt og projekteringsledelse, 9.000 m² (2000-2003) , budget ca. 150 mio. kr. 

 

 

Utterslev skole (KHR) hvor Susanne Andersen var projekteringsleder