Økonomi og styring

Grundlaget for realisering af ethvert projekt er at den økonomiske ramme er passende. Vigtigheden af at overholde rammen er vi meget bevidste om og der udføres løbende kalkulationer. Hvis vi mener at rådighedsbeløbet ikke helt svarer til bygherrens forventning om hvor stort eller komplekst byggeriet kan blive, melder vi klart ud, så vi i fællesskab kan aftale hvad der skal prioriteres. Måske kan visse tilvalg og kvalitetsforbedringer håndteres i en udbudsfase som alternative priser, og her ud over er det vigtigt at afsætte en andel til uforudsete udgifter. 

TIdsplanen starter som en ramme der detaljeres løbende i takt med projektets udvikling. Kommer der større ønsker eller andre byggeprocesser til kan det få indflydelse på tidsrammen, også i positiv retning for eksempel hvis der planlægge mere rationelle processer, produkton på fabrik mv. Ukendte faktorer som jordbund, vejrlig og skjulte miljøgifte kan også alle influere på tiden, så det er vigtigt at udføre med grundige forundersøgelser tilpasset det enkelte projekt.

Vi har stor erfaring med styring af projekter som totalrådgiver men går også gerne ind som underrådgiver.

Nedenfor en liste over vore typiske ydelser som kan vælges til eller fra. Honorar aftales fra sag til sag enten som medgået tid, fast honorar eller som procentandel af byggesum.

 • Konkurrencer
 • Programmering
 • Skitseprojekter 
 • Projektering 
 • Budgetlægning
 • Tidsplanlægning
 • Kalkulationer 
 • Indhentning af tilbud herunder EU-udbud
 • Tilbudslister
 • Beskrivelser
 • Kontrahering
 • Styring
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse - via samarbejdspartner